தமிழகம்

150 இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் திருடிய திருடன் கைது!. வாகனங்களின் பதிவு எண்கள் உள்ளே!.

Summary:

Police Catch the theft bikes

தமிழகத்தில் இருசக்கர வாகனங்கள் திருடு போவது அதிகரித்துள்ளது. வாகனங்களை சைடு லாக் போட்டால் கூட திருடர்கள் எளிதில் வாகனங்களை திருடிச்செல்கின்றனர்.

கோவையில் சுமார் 150 இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் திருடிய திருடன் கைது செய்யப்பட்டு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. திருடப்பட்ட வாகனங்களின் பதிவு எண்கள் கீழே கொடுக்கபட்டுள்ளது.

TN37 BM 2826
TN09 BJ 5175
TN37 CF 1130
TN48 Y 2721
TN40 E 1181
TN18 F 7690
TN66    0894
TN41 AB 4759
TN43 C 8707
TN66 F 5341
TN28 AH 3955
TN37 BT 4110
TN41 AK 8969
TN33 AK 7653
TN66 H 8174
TN39 AP 3067
TN40 E 3155
TN39 BL 7861
TN38 BJ 5472
TN78 W 9348
TN39 BR 2502
TN39 BF 4829
TN29 AQ 4368
TN40 J 1861
TN37 BM 8782
TN47 AC 171
TN41 AB 7061
TN 66 E 2823
TN37 BY 4872
TN33 AS 1605
TN38 BB 9556
TN37 BP 7972
TN39 BX 2355
TN60 T 5177
TN38 AB 4802
TN66 J 3552
TN37 CM 8996
KA03 HM 8258
TN42 F 1471
TN37 BV 3099
TNN47 AF 0613
TN37 CM 0883
TN22 AW 9691
TN52 D 3942
TN39 BB 7194
TN38 BP 0580
TN37 PU 9616
TN37 CF 8788
TN38 BT 6509
KL49 C 5978
TN66 K 9015
TN66 B 6059
TN47 AX 0097
TN38 BS 6989
TN19 C 4273
TN38 AP 5073
TN57 AD 5587
TN37 BC 3426
TN56 C 5323
TN41 AF 2344
TN66 H 6244 
TN38 BV 8750
TN66 A 9463
TN37 CB 9138
TN66 H 1836
TN37 CK 9948
TN66 K 7108
TN05 AJ 3486
TN38 BP 1761
மேலே  கொடுக்கபட்டுள்ள பதிவு எண்ணில் யாராவது வாகனம் திருடு போய் இருந்தால் சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தை அணுகவும்.

மேட்டுப்பாளையம் காவல் நிலையம், அஞ்சல் எண் -641305.தொலைபேசி எண். 04254-222222.


Advertisement--!>