கொரோனோவால் உயிர் இழந்த கர்ப்பிணி நர்ஸ்.! வயிற்றை கிழித்து குழந்தையை எடுத்த மருத்துவர்கள்.! கண்கலங்க வைக்கும் சம்பவம்.

கொரோனோவால் உயிர் இழந்த கர்ப்பிணி நர்ஸ்.! வயிற்றை கிழித்து குழந்தையை எடுத்த மருத்துவர்கள்.! கண்கலங்க வைக்கும் சம்பவம்.


corono-pregnant-women-gave-birth-and-died