அடப்பாவமே.. தண்ணீர் குடித்தால், குளித்தால் ஒவ்வாமை; பெண்மணிக்கு ஏற்பட்ட அறிய நோய்.. விபரம் இதோ.!america-women-affect-aquagenic-urticaria