சந்தனக்கட்டை தேகத்தால் இளசுகளை இம்சை பண்ணும் பார்வதி நாயர்.. செம புகைப்படங்கள்..

TamilSpark

இடுப்பு மடிப்பில் இம்சைப்பண்ணும் பார்வதி நாயர்

சிவப்பு உடையில் சிலிர்க்கவைக்கும் பாரவ்தி நாயர்

பார்க்கவே கண்ணு கூசுது

பார்க்கவே பரவசப்படுத்தும் பார்வதி நாயர்

இடுப்பை எடுப்பாய் காட்டிய பார்வதி நாயர்

பறக்கவிட்டு பந்தா காட்டும் பார்வதி நாயர்

சந்தனக்கட்டை தேகத்தால் மிளிரும் பார்வதி நாயர்.